KLUB JE MÍTEM PODPORY A 

nalézání ŘEŠENÍ

Oblasti, kterým se budeme věnovat

Základ jsou emoce a myšlenky, touhy, šatník a tvorba stylu, vyjádření svého JÁ, ženství a péčí, tělem a komunikací s ním, tvary a pohyby.

Hodnotou a sebehodnotou, celým tématem sebevědomí.


Času pro sebe a životním stylem moderní ženy, vnitřní pohodou, laskavostí, motivací.


Spojitostí mezi charismatem a etiketou.

ETIKETA JE SOUČÁSTÍ NAŠEHO ŽIVOTA. JE VIDITELNÝM PROJEVEM RESPEKTU K OSTATNÍM LIDEM A VYJÁDŘENÍM ÚCTY K NIM.


Jak vypadat stylově a opravdu cítit i vyjadřovat svou vysokou sebehodnotu v souladu. Stát že ženou, která se nechová ani neobléká lacině.

KLUB JE ROZDĚLEN NA 12 MĚSÍCŮ

12 TÉMAT PO CELÝ ROK

Každý měsíc NOVÉ téma, každý týden různé souvislosti a změny.


Budeme rozebírat proces životní cesty a proměny nejen okolo vzhledu, ale opět najít třeba i ty ztracené kousky, které čekají na znovu oživení.

Každý rozpor i potlačení tvoří nesoulad a ten vytváří problémy, tedy komplikace, stagnace. 

I to se vynoří a dáme tomu prostor.

Budeme se tedy zaměřovat na mysl, emoční projevy, kdy se co spíná, jak tělo reaguje a co s tím.

Naučíme se na to jít úplně jinak, s lehkostí a velkými změnami. Žádné hledání příčiny a točení se v bludném nekonečném kruhu.


Naopak pochopením a rozpouštěním ve všech 3 rovinách.

Chci se stát členkou KLUBU